Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, MALMA PRÄSTGÅRD 1:7 MALMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

malma2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALMA KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MALMA PRÄSTGÅRD 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Kyrkogården består av en äldre del närmast kyrkan, omgiven av en kallmurad gråstensmur av medeltida ursprung, omlagd 1864, med troligen medeltida stigluckor i söder och väster. Den nyare delen, invigd 1955, ligger utanför kyrkogårdsmuren i sluttningen väster om kyrkan.

Det i huvudsak gräsbevuxna området är förbundet med asfalterade gångar. I nordväst finns ett lågt, putsat bårhus med torvtak. Det uppfördes 1929 av byggmästare Bölja i Uttersberg, efter länsarkitekt Magnus Dahlanders ritningar.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande