Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, HALLARYD 4:1 HALLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hallarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLARYD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Beskrivning av k yrko -
gården idag
Allmän karaktär
Hallaryds kyrkogård har ett mycket karakteristiskt
utseende. Kyrkogården är uppbyggd i tre plan eller
terrasser. De kallas den övre kyrkogården, terrassen
och den nedre kyrkogården. På den övre
kyrkogården finns kyrkan. Varje plan avgränsas
en hög kallmurad stenmur och mellan de olika
planen finns branta stentrappor. Den största delen
av kyrkogården ligger söder om kyrkan. Norr om
kyrkan finns en mindre del av kyrkogården, samt
parkeringen och bårhuset.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur.
I norr är den ungefär en halvmeter hög och uppbyggd
av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande