Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, ASPNÄS 1:41 ASPNÄS GÅRDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Aspnäs gårdskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASPNÄS GÅRDSKYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ASPNÄS 1:41

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan har en närmast kvadratisk grundform med två utbyggnader: förhall och sakristia. Ytterväggarna är vitrappade och har spetsbågiga dörr- och fönsteröppningar. Därovan är ett tälttak klätt med till större delen kluvna, tjärade spån, samt ett likaledes spånklätt, åttakantigt torn med konisk huv. Under hela byggnaden finns en kallkällare som förmodligen aldrig haft sakral funktion. I kyrkorummet har i görligaste mån framhävts väggarnas bevarade 1500-talsmålningar. För övrigt är inredningen tillkommen vid en stor restaurering 1959-61, bestående av tegelgolv, paneltak och öppna bänkkvarter i lackad furu. Sakristian täcks av ursprungl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister