Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hallstahammar kn, SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1 SÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Hallstahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SÄBY PRÄSTGÅRD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Säby socken ligger i ett flackt landskap, där låglänt åkerbygd bryts upp av skogsbevuxna kullar. Under äldre medeltid, då strandlinjen gick högre, var socknen snarast en halvö i Mälaren. Kyrkplatsen ligger på en slätt, vid korsningen mellan tre gamla vägar, nära Mälarviken Freden. En före detta klockargård och två skolhus från omkring 1900 ingår i miljön. Söder om kyrkan finns en länga kyrkstallar bevarad. Fler har funnits, men de revs vid en kyrkogårdsutvidgning. På ett mindre avstånd väster om kyrkan ligger den tidigare prästgården från 1875-76 och lönebostället från 1902.
Kyrkoanläggningen
Kyrkogården omger kyrkan på alla s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik