Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, GENE 8:1 DOMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KyrkanfrNV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

GENE 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Öppen tomt mitt i bostadområde med i huvudsak villor. Sluttande mark mot söder. Öppna gräsytor, inga gravvårdar. Uppvuxna björkar utmed tomtgränsen där lokalgator avgränsar i norr och öster. Enskilda lönnar här och var på tomten. Församlingshem i tegel från 1980-talet? i sydväst. Parkeringsytor med asfalt längre ned i söder.

Inventeringsår 1999

Se Historik.