Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115 SIDENSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIDENSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Tomten inramas av 1,5 m tuktad granhäck med öppning mot församlingshem i nordväst. Helt nyplanterad i öster där tomten gränsar mot lägda. Mindre grusad entréväg från norr mot grindstolpar i granit (grindar saknas) troligen från 1929-års restaurering. Bearbetade med sfäriskt klot på krönet. Stegport i öster från 1831, av trä, liggande bröstningspanel, stående därpå upp till överliggaren, i vars bågvalv en strålsol i gulmålat trä fälls ut som en fjäder. Stegporten har en barocksvängd överdel belagd med brunmålad falsad plåt, vit målning på trä.

Tomten med gräsade gravkvarter i stora sammanhängande ytor inramade av någr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande