Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, NÄTRA PRÄSTBORD 1:4 NÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄTRA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄTRA PRÄSTBORD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrktomten
Rektangulär tomt i öst-västlig riktning med kallmurad, bearbetad natursten i bogårdsmur i söder, väster och norr. Muren omsatt i norra delen för ett par år sedan med betongstöd. Gräsbevuxet krön.

Tomten sluttar kraftigt mot söder utanför bogårdsmuren, där en grusväg skär av på väg ned till ett gravkapell från 1930-talet, tillbyggt 1958. Det klassicistiskt utformade kapellet är delvis inbyggt på tomten, delvis söder om dess bogårdmur, och nivåskillnaden gör att även en souterrängvåning finns mot söder. Kapellet är murat, slätputsat och vitmålat, har sadeltak med falsad kopparplåt, klassicerande tempelgavelmotiv mot no...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.