Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VEDERSLÖV 5:3 VEDERSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vederslövs nyakkg5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VEDERSLÖVS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VEDERSLÖV 5:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården är symmetriskt uppbyggd med sex kvarter, varav de två östligaste inte har tagits i anspråk
ännu. Den gamla trädkransen togs ned 2004 och en ny planterades 2005, vilket gör att kyrkogården har
fått en öppen karaktär. I övrigt finns det inte många träd på kyrkogården. Längs grusgången öster om
kyrkan finns en björkallé. Kvarteren är gräsklädda och avgränsas av grusgångar och en gång i asfalt.
I de fyra kvarteren finns det olika typer av gravvårdar från kyrkogårdens tillkomsttid (1880) fram till
nutid. Det finns ett relativt stort antal grusgravar (18 stycken) och gravar med omgärdande stenramar
(23 s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande