Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SKÅNELA 8:1 SKÅNELA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skånela kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÅNELA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÅNELA 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården har en rektangulär utsträckning med kyrkan belägen på den högsta punkten. Kyrkogården omges av en låg, kallmurad, bogårdsmur.

Huvudingången genom kyrkogårdsmuren i norr har grindstolpar utförda av oputsat tegel med profilerade krön och järnsmidesstaket. Därifrån leder en brant grusad gång, delvis omgiven av berg i dagen, upp till kyrkan. Intill gången är en runsten uppställd. Väster om kyrkan ligger en sluttande grässlänt med endast en äldre gravvård.

Innanför bogårdsmuren löper en trädram bestående av till största delen lind men också lönn. Solitärer på kyrkogården är fler stora kastanjer. Utanför huvudingången f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister