Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lunda kyrka fr Ö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNDA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården omges av en kallmurad bogårdsmur och en trädkrans. Ingången i öster omges av kvadratiska vitputsade grindstolpar täckta av plåthuvar krönta av urnor uppförda år 1825. En öppning försedd med järngrindar finns även i bogårdsmuren åt söder som leder till klockstapeln.

År 1926 utvidgades kyrkogården och bogårdsmuren åt väster. I den utvidgade delen uppfördes 1959 ett gravkapell i liv med norra delen av muren och i sydvästra hörnet anlades år 2000 en minneslund. Minneslunden har en gång och rundel kring en fontän lagd med gatsten.

Kyrkogården är gräsbeväxt med raka grusade gångar. Det större antalet gravvårdar står söd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister