Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, ÄLGHULT 1:3 ÄLGHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älghultkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLGHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄLGHULT 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Älghults kyrkogård består av fyra kyrkogårdsdelar,
stora kyrkogården, gamla kyrkogården, kapellkyrkogården
och nya kyrkogården. De olika kyrkogårdsdelarna
skiljer sig fullkomligt från varandra
till karaktären. Stora kyrkogården ligger runt kyrkan
och är omfångsrik och innehåller flest påkostade
gravar och gravvårdar.
Gamla kyrkogården ligger runt den gamla sakristian.
Det är den ursprungliga kyrkogården som
tillhört den gamla kyrkan.
Kapellkyrkogården ligger söder om gamla
kyrkogården och är den mest välordnade delen
med låga gravstenar i raka rader och strikta rygghäckar.
Nya kyrkogården invigdes 1983 ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.