Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, GRANHULTS KYRKA 1:1 GRANHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2105-010.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANHULTS KYRKOGÅRD (akt.), GRANHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRANHULTS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Granhults kyrkogård är liten och innehåller
tre kvarter, belägna runt den medeltida träkyrkan
på alla sidor utom den norra. Kyrkogården
omgärdas av en kallmurad mur
och en trädkrans av björk. Utmärkande för
Granhults kyrkogård är det stora antalet
äldre gravvårdar av stående obearbetade
tunna, smala skivor av granit. Det totala
antalet gravstenar uppgår till ca 135 stycken.
Framför många av gravvårdarna finns
en liten blomrabatt. Det finns endast stenvårdar
samt ett träkors. Några gravvårdar i
järn förekommer inte, inte heller finns det
staket eller häckar runt några gravar. Runt
en grav finns resterna...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande