Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Salem kn, SALEM 10:1 SALEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910725/005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALEMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Salem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SALEM 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan är uppförd på högsta delen av en udde vid Bornsjöns södra strand. Tomten är kuperad och sluttar kraftigt mot sjön.
Redan under 1600-talet var kyrkotomten inhägnad med träbalkar, norr, söder och väster om kyrkan. Avgränsningen i öster utgjordes av sjöstranden. I söder fanns en stiglucka anlagd i axel med södra vapenhuset. Kyrkotomten och begravningsplatsen har därefter utvidgats till att omfatta större delen av udden. På 1830-talet ersattes träinhägnaden med stenmur. Nuvarande kyrkogårdsmur är från 1925.
Kyrkogården avgränsas mot söder och delvis mot väster av en kallmurad mur av natursten. Infarten till kyrkogården är förl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas för närvarande