Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, URSHULT 2:1 URSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Urshultkkg0.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
URSHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

URSHULT 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Urshults kyrkogård har utvidgats i ett flertal etapper och breder idag ut sig över ett stort geografisk område.
Den ursprungliga kyrkogården, vilken har anor från medeltiden, är placerad i kyrkogårdens västra
del och kan delas in i två delar. Den södra delen är uppdelad i sex kvarter benämnda A – F och den
norra i fem kvarter A – E. Öster om kyrkan ligger den s.k. Nya kyrkogården vilken tillkom i samband
med en utvidgning år 1959. Denna är uppdelad i tjugonio kvarter under namnen A – Ö. År 1965 tillkom
kyrkogårdens senaste utvidgning den s.k. Strandkyrkogården vilken omfattar området beläget mellan
Nya kyrkogå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.