Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, VITTARYD 3:8 VITTARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vittarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VITTARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VITTARYD 3:8

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Den gamla kyrkogården i Vittaryd ligger strax norr om samhället Vittaryd i direkt anslutning till medeltidskyrkan,
sträcker sig i nord-sydlig riktning och är rektangulär till formen. Kyrkogården omgärdas
av en stenmur med två ingångar: en i öst och en i nordväst. På insidan av stenmuren växer en trädkrans
av lönn, ask och lind. Kyrkogården delas in i tre mindre gräsområden av den grusgång som sträcker sig
mellan de två ingångarna. Det största området ligger i södra delen av kyrkogården där även klockstapeln
av modellen klockbockstyp från 1660-talet är uppförd. Kyrkogården är inte indelad i några gravkvarter
ut...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande