Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, LIDHULT 1:299 LIDHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lidhultkkg8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDHULT 1:299

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän beskrivning
Kyrkogården är belägen i Lidhult samhälles östra del. Nordväst om kyrkogården ligger Lidhults skola
och norr samt söder om villaområden. Öster om kyrkogården finns ett skogsområde. Den gamla kyrkogården
ligger väster om kyrkan.

Omgärdning
Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar. De
utvidgningar som har gjorts syns i muren som har
olika utseende beroende på vilken del av kyrkogården
den hör till. Muren kring den ursprungliga kyrkogården
är kallmurad med oregelbundet formade
stenar och hela muren är en stödmur. Muren kring
utvidgningen från 1930-talet är dels utformad som
en vanlig mur och i den östr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande