Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, KUSMARK 56:1 KÅGEDALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kågedalenskyrka Kusmark.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅGEDALENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUSMARK 56:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkogården är belägen kring kyrkan och avgränsas av en fjäderkaraganhäck, respektive skogsridåer av varierande täthet. Terrängen är plan och öppen, med grusgångar och få träd, huvudsakligen björk. Den äldsta delen av kyrkogården, från kyrkan och österut till gravkapellet, togs i bruk 1933. Liksom gravkapellet ritades och planerades kyrkogården av byggmästaren Johan Sandberg, Skellefteå. I denna del av kyrkogården avgränsas de räta gravkvarteren på tidstypiskt sätt av rygghäckar av måbär. Närmast kyrkan finns flera grusgravar, avgränsade med stenramar eller låga häckar av måbär. Begravningsplatsen utvidgades senare mot öster 1960 oc...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister