Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, ANGELSTAD 22:1 ANGELSTAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Angelstadkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANGELSTAD KYRKA (akt.), ANGELSTADS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANGELSTAD 22:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän beskrivning
Angelstad kyrka och kyrkogård ligger på en höjd.
Prästgården är belägen norr om kyrkan och i väster
ligger skolan. Kyrkan är belägen i byns östra
del vid en trevägskorsning.
Kyrkogården består av tre delar, den del som
omger kyrkan, en utvidgning från 1940-talet som
ansluter till den ursprungliga i söder samt en utvidgning
från 1980-talet i öster. Den är indelad i
sju kvarter, benämnda A – M samt utvidgningen
från 1980-talet som benämns nya kyrkogården.
Inom kyrkogården står även en kyrkstapel.

Omgärdning
Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar. Stenmurarna
kring den äldsta delen samt utvidgninge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas