Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, MOHEDA 4:2 MOHEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Moheda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOHEDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOHEDA 4:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Moheda kyrkogård består av två delar, skilda åt av Mohedaån.
Kyrkogårdsdelen på den östra sidan om ån är
den äldre delen och består av tio kvarter. Inom denna del
ligger även kyrkan. Till sin karaktär är kvarter I till och
med VI heterogen, med gravvårdar från 1800-talet fram
till nutid. Fortfarande sker begravningar i denna del, allt
eftersom gravar blir lediga, när gravrätten gått ut. Kvarteren
har därför fått en sammansatt prägel, där höga obeliskliknande
gravvårdar samsas med moderna låga. Vid
de flesta gravvårdarna finns en liten rabatt.
Kvarteren VII – X har mer homogena utseende, då
de är från samm...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande