Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KYRKA 1:1 VÄSTRA TORSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Torsås nyakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TORSÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA TORSÅS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Västra Torsås nya kyrkogård ligger på ett markerat höjdläge
alldeles intill vägen mellan Torne och Hulevik. Kyrkogården
utgörs av ett i det närmaste kvadratiskt område
vilket delas in i fyra kvarter. Kyrkan är belägen centralt
på kyrkogården. Samtliga kvarter har varit föremål för
en omläggning under 1900-talets senare hälft vid vilken
merparten av kyrkogårdens grusgravar samt häckomramningar
avlägsnats. Det stora flertalet av kyrkogårdens
gravstenar är av typen låga rektangulära. Det relativt begränsade
inslaget av smala högresta stenar kan förklaras
med att Lönashult med omgivande orter varit fattiga, va...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande