Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1 VÄSTRA TORSÅS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Torsås gamla1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TORSÅS KAPELL (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården i Torsås by är en relativt liten kyrkogård av rektangulär form. Kyrkogården delas genom
en mittgång in i två mindre rektangulära områden belägna utmed den östra och västra muren. Gången
är belagd med sjöstensplattor och kantas av en allé bestående av ask, lönn och lind. Hela kyrkogården
omramas av en vällagd naturstenmur. I kyrkogårdens nordöstra hörn står en klockstapel av klockbockstyp,
uppförd år 1936. Centralt på kyrkogårdens norra del ligger ett kapell vilket uppfördes på platsen
år 1929. Kyrkogården består av fyra kvarter I – IV. I kvarter III, men även delvis i kvarter I, finner man
kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande