Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VISLANDA KYRKA 1:1 VISLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vislanda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISLANDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISLANDA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkan och den äldsta delen av kyrkogården är placerad på en höjd. De utvidgningar som har gjorts är
placerade öster och norr om den ursprungliga. På kyrkogården kan man följa olika epokers gravskick
från det tidiga 1900-talets gravvårdar omgärdade med stenramar och grus till dagens individuellt utformade
gravvårdar placerade i skogskyrkogården. Avlägsnade gravvårdar har placerats längs den gamla
murens östra sida.

Omgärdning
Den gamla kyrkogården är omgärdad av en kallmurad stenmur. Utanför muren växer en trädkrans av
lönn och lind.

Ingångar
Den gamla kyrkogården har sju ingångar placerade i kyrkogårds...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.