Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, HÄRLÖV 15:1 HÄRLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Härlövkkg.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRLÖVS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRLÖV 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Härlövs kyrkogård är en liten kyrkogård som endast innehåller två kvarter där begravningar sker och ett
mindre kvarter norr om kyrkan för gravstenar som tagits ur bruk. Gravvårdar av olika typ finns i de båda
kvarteren som används. Särskilt kvarter A ger en mångfasetterad och skiftande karaktär, vilket är vanligt
på mindre landsortskyrkogårdar. De olika gravvårdstyperna visar hur den rådande stilen förändrats under
1900-talet. Några särskilt gamla gravvårdar finns inte, den äldsta är från 1891. Kyrkogården ligger
mycket vackert strax intill sjön Furens strand. Grönområdet närmast sjön bildar en helhet tillsammans
med kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande