Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f0203410

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIDERSRUMS KYRKA (akt.), TIDERSRUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIDERSRUM 6:1

TIDERSRUM 2:18

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Tidersrums kyrka är belägen ca 1 mil sydväst om Kisa i södra Östergötlands skogsbygd. Den är högt belägen på en grusås med utblick över en trång dalgång i väster.
Kyrkogården runt Tidersrums kyrka följer den kuperade terrängen och sluttar från öster till väster. Kyrkan ligger på kyrkogårdens västra del. I norr, väster och söder omges den av en 1-2 m hög gråstensmur med syrénhäck. I öster finns ett järnstaket, som även finns med på ett fotografi från slutet av 1930-talet. Det finns två grindar i öster, men huvudingången ligger i söder där grindarna av järnsmide sitter i putsade, vitmålade grindstolpar. Större delen av trädkransen är...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Tidersrums kyrka
Tidersrums kyrka är en av landets äldsta och bäst bevarade träkyrkor. Den är uppförd av
liggande timmer och är dendrokronologiskt daterad till 1264. Exteriören är klädd med
rödfärgade spån och även de branta sadeltaken är spåntäckta. Huvudingången är sedan
1860 förlagd till ett då uppfört vapenhus på västra gaveln. Den medeltida koringången
finns kvar. Interiören präglas av de vägg- och takmålningar från 1300-talet som togs
fram och konserverades på 1950-talet.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården är inte indelad i kvarter. Vid inventeringen har den delats in i fyra olika
områden. Det första området bes...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister