Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1 VÄDDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väddö kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄDDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan är placerad på den äldsta kyrkogårdens nordöstra hörn. Kyrkogården omges av en gråstensmur, som tidigare var täckt med ett trätak. Den äldre muren är försedd med tre ingångar med putsade grindstolpar, en åt norr, en åt väster och en åt öster. Mot väster finns delar av den äldre trädkransen kvar. Kyrkogården har utvidgats ett flertal gånger, senast 1936, mot söder. Även den yngre kyrkogården har försetts med en stenmur samt grindstolpar. Dessa grindstolpar har dock lämnats oputsade.

Från huvudentrén i väster leder en huvudaxel upp till kyrkans entré genom tornet. På vardera sidan om grusgången finns två större gravkvarter. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister