Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, PROSTEN 3 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KISA KYRKA, 2004-04-29, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KISA KYRKA (akt.), KISA GAMLA KYRKOGÅRD (akt.), KISA NYA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PROSTEN 3

PROSTEN 2

PROSTEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kisa är en medeltida socken och omnämns år 1255 som Kisa eller Kysa. Kyrkan är belägen i Kisa samhälle. Sockencentrat har vuxit upp sydöst om kyrkan och samhällets bebyggelseutveckling fick ett uppsving i samband med Östra centralbanans dragning 1902. Kyrkan uppfördes av sten under äldre medeltid med rektangulärt långhus och rakslutet kor. Kyrkans nuvarande utformning med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster tillkom vid en omfattande om- och tillbyggnad 1754 och 1773-1774. Kyrkan är vitputsad och taket, som ursprungligen var spåntäckt, är sedan slutet av 1800-talet koppartäckt. Huvudingånge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

KISA KYRKA
Kisa är en medeltida socken och omnämns år 1255 som Kisa eller Kysa. Kyrkan är
belägen i Kisa samhälle. Sockencentrat har vuxit upp sydöst om kyrkan och samhällets
bebyggelseutveckling fick ett uppsving i samband med Östra centralbanans dragning
1902. Kyrkan uppfördes av sten under äldre medeltid med rektangulärt långhus och
rakslutet kor. Kyrkans nuvarande utformning med rektangulärt långhus med rakslutet
korparti, sakristia i norr och torn i väster tillkom vid en omfattande om- och tillbyggnad
1754 och 1773-1774. Kyrkan är vitputsad och taket, som ursprungligen var spåntäckt, är
sedan slutet av 1800-talet koppar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister