Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, SKEDERSBY 11:1 SKEDERIDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skederids kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDERIDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDERSBY 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården är omgiven av en ganska tät krans av lövträd vilket skapar ett inramat rum i landskapet trots läget högt i det omgivande öppna jordbrukslandskapet. En hög ofogad gråstenmur omger hela kyrkogården och har två öppningar i väster, dels genom klockstapeln, dels i nordvästra hörnet. Kyrkogården har större inslag av modernt växtmaterial än andra kyrkogårdar i pastoratet.

Bland gravvårdarna finns flera från andra hälften av 1800-talet och några grustäckta gravar. Däremot saknas gravvårdar av smides- eller gjutjärn, vilket förekommer på flera andra kyrkogårdar i trakten.

Kyrkogårdens form på 1600- och 1700-talet framgår a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister