Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka, 99

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS KYRKA (akt.), HORNS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORNS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Horn är en medeltida socken och omnämns 1319. Horns medeltida kyrka var belägen vid Ekeby på en udde i sjön Åsunden. Den revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes på annan plats. I kyrkans takstolar ingår bemålade stockar från den rivna kyrkan, som har dendrodaterats till slutet av 1300-talet och målningarna är enligt äldre källor utförda 1404. Byggmästare Petter Frimodig tillsammans med bygg- och murmästare Anders Hansson från Kärna var ansvarig för uppförandet av kyrkan. Den invigdes 1754 och fick namnet Lovisa kyrka. Kyrkan är uppförd av sten med vita putsade fasader, rundbågiga fönsteröppningar och ett högt valmat ta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården utgörs av tre delar, den gamla kyrkogården, mellankyrkogården samt den
nya kyrkogården. Tillsammans består dessa områden av sex kvarter, A-F.

Allmän karaktär
Gamla kyrkogården
Öppen karaktär då höga rygghäckar saknas. Hela kyrkogården har en grusad yta.
Linjegravskaraktären är mycket välbevarad. Söder om kyrkan är det huvudsakligen lite
äldre linjegravvårdar av varierande utförande. Nordväst om kyrkan är det senare
gravvårdar av mer enhetlig karaktär. Mer påkostade gravar finns i kvarterens utkanter
och norr om kyrkan ligger större gravar från 1800- och tidigt 1900-tal. Intill kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister