Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HARGS KLOCKARGÅRD 1:4 VÄSTRA HARGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Hargs kyrka, 85

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARGS KLOCKARGÅRD, VÄSTRA HARGS KYRKA (akt.), VÄSTRA HARGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HARGS KLOCKARGÅRD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Västra Harg är en medeltida socken och en kyrka uppfördes sannolikt under 1200-talets första hälft. Den ersattes av en ny kyrka, som stod färdig 1815. Den nya kyrkan byggdes i tidens populära nyklassicistiska stil med en rektangulär planlösning, korabsid och torn i väster med en liten, enkel lanternin. Sakristian byggdes mitt på norra väggen. Fasaderna är spritputsade, avfärgade i vitt, med slätputsade omfattningar och pilastrar vid hörnen och intill portalerna i söder och i väster. Långhusets sadeltak, korabsidens något lägre tak och sakristians tak är täckta med falsad plåt. Fönstren är rundbågiga och har spröjsverk av gjutjärn. I...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Västra Hargs kyrka
En kyrka uppfördes sannolikt under 1200-talets första hälft. Den ersattes av en ny
kyrka, som stod färdig 1815. Vid en arkeologisk schaktkontroll år 2004 påträffades
lämningar av den medeltida kyrkan intill nuvarande kyrkans norra fasad. Den nya
kyrkan byggdes i tidens populära nyklassicistiska stil med en rektangulär planlösning,
korabsid och torn i väster med en liten, enkel lanternin. Sakristian byggdes mitt på norra
väggen. Fasaderna är spritputsade, avfärgade i vitt, med slätputsade omfattningar och
pilastrar vid hörnen och intill portalerna i söder och i väster. Långhusets sadeltak,
korabsidens något...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister