Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VÄDERSTADS KYRKOPLAN 1:1 VÄDERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Väderstads kyrka, 112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄDERSTADS KYRKA (akt.), VÄDERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄDERSTADS KYRKOPLAN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Väderstad och Harstad beslutade 1818 att uppföra en gemensam kyrka. De båda medeltida sockenkyrkorna revs och en gemensam kyrka för de båda församlingarna uppfördes på en ny kyrkplats intill landsvägen mellan Ödeshög och Mjölby. Den nya kyrkan invigdes 1840 och är uppförd efter ritningar av länsbyggmästare Johan Holmgren med vissa korrigeringar av Överintendentsämbetets arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. Kyrkan, som är orienterad i nord-sydlig riktning, uppfördes av sten med rektangulärt långhus med halvrunda kortsidor med kor i söder och torn i norr samt sakristia under koret. Exteriören, som är mycket välbevarad, präglas av nykla...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården består av tre distinkta delar. Den ursprungliga kyrkogården med kvarter
A-C ligger runt kyrkan. Kvarter D-F, söder om den ursprungliga kyrkogården, är en
utvidgning tillkommen i början på 1900-talet och den nya kyrkogården som tillkom
1981.

Allmän karaktär
Den gamla kyrkogården är anlagd kring kyrkan på 1840-talet och arrangerad i tidens
anda och parkideal. Trädkransen, muren och grusgångarna bildar här karaktären.
Ursprungligen fanns här öppna gräsytor som sedermera i kvarter A och C förvandlades
till grusgravssystem. Dessa finns idag kvar i ett område i kvarter A men är annars
bor...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister