Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, KÄRDA 3:3 KÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärdakkg2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄRDA 3:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Allmän karaktär
Kyrkogården är indelad i tre tydligt avskilda delar. Den äldsta delen är den
del som ligger närmast vägen i öster och längst ifrån kyrkan, därbredvid ligger
den yngsta delen från 1960-talet och sen slutligen den del som anlades 1876 runt
den nya kyrkan när denna uppfördes. De båda äldre delarna, den närmast kyrkan
och den längst ifrån, påminner mest om varandra med gravvårdar från 1800-
talets slut fram till idag längs mer eller mindre regelbundna gravlinjer. Den
yngsta delen i mitten är mest homogen med enbart moderna vårdar, och
indelade i kvarter som avgränsas av måbärshäckar.

Omgärdning
De olika delar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande