Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, VOXTORP 3:1 VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

voxtorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VOXTORP 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Voxtorps kyrkogård ligger precis söder om riksväg 27 mellan Värnamo
och Bor. Den har en asymmetrisk form som till viss del beror
på vägen. I väster är den i det närmaste kvadratisk medan den östra
delen är triangulär och vars norra mur följer vägen. Kyrkan är placerad
längst i öster på kyrkogården. Kyrkogården har till cirka en
tredjedel rygghäckar av olika sorter, de övriga två tredjedelarna är
gräsmatta. Gravvårdarna står i raka rader, antingen nord-sydligt eller
öst-västligt. I söder fi nns utvidgningen från 1992. Den är ett stort
oregelbundet område som endast till en mindre del tagits i bruk.

Omgärdn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande