Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rydaholmkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYDAHOLMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Rydaholms kyrkogård har sedan 1900-talets många utvidgningar en
närmast kvadratisk form. Kyrkogårdens västra hälft är den ursprungliga
delen, klart avskiljbar genom den mot östra hälften bibehållna
muren och trädraden. Kyrkan, belägen med koret mot öster, delar
denna, den gamla kyrkogården i två hälfter, varav den södra är något
större. Genom rätvinkliga gångar är gamla kyrkogården uppdelad i
mindre kvarter: A-J på nordsidan och K-X på sydsidan. A-D, halva
E-F samt T-X och halva R-S utgör utvidgningar från 1929. I östra
änden av X står ett bårhus. Kyrkogårdens nya del är till sin västra
del tillkommen 1961 ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.