Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/034

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERGARN KYRKA (akt.), VÄSTERGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Västergarn kyrkogård har en rektangulär utformning och erhöll sin nuvarande form i samband med en utvidgning åt öster 1913. Spillror av trädkransen markerar den tidigare gränsen för kyrkogården.
Kyrkogården är omgiven av en putsad kalkstenmur, krönt med kalkstens- och cementplattor.
På kyrkogården fanns 1996 ca 160 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns inga andra byggnader.

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister