Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OTHEM KYRKA (akt.), OTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården är utvidgad flera gånger mot öster och norr, den första utvidgningen torde ha ägt rum i slutet av 1800-talet. Omkring 1950 anlades skogskyrkogården mot norr (invigdes 1952). Den senaste utvidgningen gjordes på 1990-talet och innefattar en minneslund.

På kyrkogården finns ett flertal stora träd: lövträd på de äldre delarna, tallar på skogskyrkogården. Detta skapar, trots kyrkogårdens relativt stora utsträckning, en välkomnande och intim rumskänsla. Gravarna på den gamla kyrkogården ger exempel på olika årtiondens smak och stil. Speciellt är det de många grusgravarna som man lägger märke till. De yrkestitlar som nämns g...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister