Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KLINTE KYRKOGÅRDEN 3:1 KLINTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/045

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLINTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLINTE KYRKOGÅRDEN 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården
Den oregelbundna formen har kyrkogården fått genom sina många utvidgningar; från den senare delen av 1800-talet och fram till 1930 har den utvidgats åt söder, åt sydväst skedde en större utvidgning omkring 1960 (”nya kyrkogården”) och slutligen 2005 mot söder då kyrkogården införlivades i det närliggande änget, i denna del finns minneslund och askgravsområde (”ängskyrkogården”). De två gravkvarteren närmast söder om kyrkan har bevarat sin ålderdomliga karaktär med indelning i gravkvarter och gårdsgravar (Sicklings, Valle m.fl.) Här förekommer även en rik variation av gravvårdstyper. På kyrkogården fanns (1996) 775 st. s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister