Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

491-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMRA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Hamra kyrkogård är nära nog kvadratisk till sin utformning. Den södra delen av kyrkogården har under lång tid använts som begravningsplats och den västra delen verkar ha börjat användas på 1930-talet. Kyrkogården uppvisar ett varierat urval av gravvårdstyper från sekelskiftet 1900 och fram till vår egen tid. På kyrkogården fanns vid kyrkogårdsinventeringens genomgång 1996 164 synliga gravar.

Kyrkogården omges av murar av kalk- och sandsten, delvis kallmurade och delvis bruksmurade. Murarna har en ålderdomlig karaktär och verkar vara av hög ålder. I den östra muren ingår bindstenar för hästar.
Huvudentrén utgörs av en medeltida t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister