Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1 HALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

489-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Halla kyrkogård är oregelbunden till sin plan. Gamla kyrkogården omges till stor del av en trädkrans, och som gräns mellan den gamla och nya delen finns en meterhög terrassmur. Den gamla delen av kyrkogården omges av terrassmurar av kalksten, kallmurade med häckar i söder och öster samt diken utanför, även den nya delen omges av sådana murar.

Grusgångar från ingångarna i söder, öster och norr till kyrkans sydsida. I anslutning till de södra och östra ingångarna samt väster om kyrkan finns lyktstolpar.

På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 160 st. synliga gravar, de flesta belägna i sydväst. Äldre och variationsrika g...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister