Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 GULDRUPE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

486-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULDRUPE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har sedan en utvidgning åt öster och söder på 1800-talet en trapetsoid form. I norr och väster gränsar den mot ett odlingslandskap, huvudsakligen åkermark, i öster mot den f.d. skoltomten och i söder mot ett smalt grönområde, delvis använt som parkeringsplats.

Kyrkogården är gräsbevuxen och inhägnas av kallmurar av kalksten. På norra muren kan iakttas spår av rappning. Grindar av smidesjärn, flankerade av trästolpar, finns i de södra och östra murarna. Från grindarna leder grusgångar fram till kyrkans huvudingång, långhusportalen. I nordvästra hörnet står en pannrumsbyggnad av tegel med plåttak. I öster en mindre jär...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister