Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 BARLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

454-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Kyrkogården är numera svagt rektangulär efter den utbyggnad mot söder som skedde på 1930- eller 1940-talen. Utbyggnaden ökade kyrkogårdens storlek med över en tredjedel.
Kyrkobyggnaden är belägen i den norra delen av kyrkogården, nära den norra gränsen, viken markeras av en enkel trädrad (lindar) mot prästgården. Träden utgör en del med den trädkrans som inramar kyrkogården. I de tre övriga vädersträcken avgränsas den av terrassmurar med ett utanförliggande dike (ca 150 – 170 cm djupt). Innanför muren är en låg häck planterad.
Kyrkogårdens ingångar är belägna i söder, väster samt i det sydöstra hörnet, och de är förse...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister