Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, TJUSTKULLE 1:3 VETLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

vetlandakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VETLANDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TJUSTKULLE 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården har formen av en kvadrat med av Storgatan avrundat
hörn i sydväst. Kyrkan står mitt på kyrkogården, något förskjuten
mot söder med koret sedvanligt riktat åt öster. Kvarteren norr och
öster om kyrkan (A-D, M och P) är i stor utsträckning sammanslagna
till större enheter genom igenläggning av gångar. I väster och
söder har kvarteren (E-L, N och O) behållit sina välavgränsade former.
I anslutning till tornet har flera borttagna äldre vårdar samlats
liksom en runsten (RAÄ .

Omgärdning
Kyrkogården omges av kallmurar av marksten, troligen lagda under
1800-talet. Vid alla sidor utom den norra rör d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.