Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, SOLBERGA 3:1 SÖDRA SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ssolbergakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA SOLBERGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SOLBERGA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Södra Solberga kyrkogård med kyrka ligger i ett höjdläge vid landsvägen.
Kyrkogården har en i det närmaste kvadratisk plan med
kyrkan placerad centralt, något förskjuten mot väster, vilket delar
in kyrkogården i en nordlig och en sydlig del. Hela kyrkogården
har vältuktad gräsmatta med gravvårdar placerade i raka rader i
norr och söder. I nordväst och i mitten av den södra halvan finns
områden utan gravvårdar.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas i sin helhet av en stödmur i granit. Dess
ålder är okänd men den är senast ifrån kyrkans byggtid 1832-1835.
I norr lades muren om runt den nya utvidgningen 1938 men ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.