Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, ÅS PRÄSTBORD 4:1 ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4207-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Krokom

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅS PRÄSTBORD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgärdas av en hög och tät granhäck. På kyrkogården breder till största delen grästäckta ytor ut sig och här finns ett rikt bestånd av träd. Från parkeringen söder om kyrkan leder en grusad gång fram till södra sidoportalen. Kyrkogårdsentrén har vita putsade plåtavtäckta grindstolpar krönta av kors. Vid sidoportalen förgrenar sig grusgången och leder bl.a. vidare till kyrkans huvudentré på tornet i väster. På den sydöstra delen av kyrkogården, som är den äldsta delen där den medeltida kyrkan stod, finns en äldre entré i form av en vitputsad stiglucka med spåntak och årtalet 1746.

På kyrkogården är en re...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister