Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, STENBERGA STOM 1:4 STENBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenbergakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENBERGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENBERGA STOM 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Stenberga kyrkogård har en asymmetrisk plan med kyrkan placerad
i väster. Två kända utvidgningar har skett, den första mot norr
1931 vilken är väl inlemmad i den övriga kyrkogården. Den yngre
utvidgningen från 1964 i öster ligger cirka 20 centimeter lägre än
den övriga kyrkogården vilket utskiljer den. Hela kyrkogården har
en öppen karaktär med vältuktad gräsmatta och rader av gravvårdar
vilket ger ett sammanhållet intryck.

Omgärdning
Flera olika typer av omgärdning finns runt kyrkogården. Hela den
gamla kyrkogården, från före 1964, har en stödmur i granit mot
den lägre omkringliggande marken. I väster f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande