Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, SKIRÖ KYRKA 1:2 SKIRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKIRÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKIRÖ KYRKA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkotomten
ligger invid färdvägen mellan Nye i sydväst och Kvillsfors i nordost och omges i samtliga väderstreck av
en traditionell bogårdsmur av sten. Mitt emot kyrkan ligger byns skola samt kyrkans förrådsbyggnad.
Kyrkan är placerad i nordsydlig riktning. Tornet och vapenhusets ingång som ligger i norr, har markerats
genom den axel som löper genom porten in till kyrkogården vidare in genom vapenhuset och långhuset.
Kännetecknande för kyrkomiljön runt Skirö kyrka är att den bildar en enhet där kyrkans interiör och
exteriör också interagerar med kyrkogården. Detta visas bland annat genom de grindstolpar som fått en
kkmedvete...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.