Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, RAMKVILLA 3:1 RAMKVILLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ramkvilla kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMKVILLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAMKVILLA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Ramkvilla kyrkogård är rektangulär, nästan trapetsoid, till formen,
Den avgränsas i öster av Mörrumsån, i norr av vägen mot Bäckaby
och i söder av Klockesjön. Kyrkan ligger centralt placerad, något
förskjuten mot nordväst. Kyrkogården har en typisk karaktär från
mitten av 1900-talet med stora, öppna kvarter med gräsmatta alternativt
meterhöga rygghäckar.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas till två tredjedelar av en granitmur, som
fristående i väster och som stödmur i norr och öster. I söder sluttar
kyrkogårdens gräsmatta ned mot Klockesjön.

Ingångar
Tre ingångar finns till kyrkogården med huvudingången v...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande