Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄVELSJÖ 6:1 M.FL. NÄVELSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nävelsjökkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄVELSJÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄVELSJÖ 6:1

NÄVELSJÖ 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården har en rektangulär plan med kyrkan i nordost och dess
kor vänt mot öster. Väster om kyrkan reser sig klockstapeln. Längs
kyrkogårdsmurarna på kyrkogårdens äldre del sträcker sig kvarter
A (kvartersbeteckningarna är författarens egna). I slänten öster om
kyrkan ligger kvarter B, söder om kyrkan och klockstapeln kvarter
C och väster om kyrkan kvarter D. Kvarter E är den nyare, något
lägre liggande delen i väster.

Omgärdning
Kyrkogården inhägnas av kallmurar av markstensblock, lagda under
1800-talet och 1925. De är av ca 0,5 – 1 meters höjd. Vid den
gamla kyrkogårdsdelens öst- och västsidor rör ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande