Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, GOTTRÖRA 10:1 GOTTRÖRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gottröra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTTRÖRA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GOTTRÖRA 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården utbreder sig huvudsakligen åt söder med vidsträckt utsikt över dalgången. På norra sidan löper kyrkogårdsmuren tätt intill kyrkan och det finns endast enstaka gravar på det sätt som var vanligt i äldre tider. Idag är det ett ovanligt drag eftersom kyrkorgårdarna ofta har utökats. Kyrkogården är helt omgärdad av en kallmurad gråstensmur som endast har en öppning i väster. Ingången har två krafiga putsade pelare av tegel från 1791 och smidesgrindar. Längs kyrkogårdens östra och västra sidor inramas den av uppvuxna lövträd, mest lind. Långsidorna i norr och söder är öppna vilket ger vidsträckta utsikt. Gångarna är grusade. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister