Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄSHULTS PRÄSTGÅRD 3:1 NÄSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

näshultkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSHULTS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSHULTS PRÄSTGÅRD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Näshults kyrkogård är till största delen rektangulär och har en
utvidgning i norr med halvrund minneslund. Den äldsta delen
invid kyrkan är något lägre än kyrkogården i övrigt, förmodligen
har man vid olika utvidgningar försökt att komma ifrån problemet
med det höga grundvattenståndet genom att höja marknivån. Över
hela kyrkogården finns vältuktad gräsmatta. Gravvårdarna står utan
någon närmare struktur på den äldsta delen och i raka rader på den
övriga kyrkogården. Utvidgningen från 1980 i norr är inte utnyttjad
i någon högre grad. Nordöst om kyrkogården, i en sänka bakom förrådsbyggnaden
finns ett museikv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande