Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄSBY 12:1 NÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

näsbykkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSBY KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSBY 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogårdens plan är trapetsformig, avsmalnande mot öster med
rundade hörn. Kyrkan ligger på ett markant krönläge i kyrkogårdens
nordöstra del där marken stiger kraftigt från sydväst. På den
plana ytan öster om kyrkan och längs södra kyrkogårdsmuren är
kvarter A (kvartersbeteckningarna är författarens egna). I slänten
söder om kyrkan ligger kvarter B. Slänten närmast väster om kyrkan
utgörs av kvarter C (med en minneslund i sydöstra hörnet) och det
därpå följande plant liggande kvarteret benämns D. Kyrkogårdens
stora västra del tillkom 1907. Den plana ytan ligger något lägre än
övriga kyrkogården och avskil...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande